Nowoczesne metody badawcze – FMS

FMS (ang. Functional Movement System) jest testem badający funkcjonalność pacjenta. Nazwany i stworzony został przez Graya Cooka.

Założenia testu (Cook 2003):
1.ocena jakości ruchu
2.efektywność pod względem wykorzystania czasu i przestrzeni
3.minimalny nakład sprzętu
4.możliwość wykorzystania danych do porównywania w interaktywnej bazie danych.

FMS to swego rodzaju filtr do wychwytywania informacji o globalnym wzorcu ruchowym. Dzięki informacjom jakie dostarcza terapeucie, daje szerokie możliwości określania źródła problemu oraz sposoby ich kompensacji.

Test składa się z kilku zadań ruchowych, które pozwalają ocenić u badanego:
1.ruchomość stawów
2.koordynację mięśniowo-nerwową
3.stabilność lokalną i globalną (funkcjonalną)
4.jakość wykonania prawidłowych wzorców ruchowych
5.odnaleźć słabe ogniwa łańcucha kinematycznego.

FMS poprzez zastosowanie odpowiednich wzorców ruchowych łatwo identyfikuje ograniczenia funkcjonalne i asymetrię ruchu. Dzięki takiemu narzędziu w łatwy sposób możemy wprowadzić do treningu ćwiczenia, które będą odbudowywały zaburzone funkcje.